НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
Эрүүл мэндийн төсөв 2018

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн салбар 2018 онд 531.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллах ба нийт төсөв нь 239.4 тэрбум төгрөг. Харин урсгал зардал нь дангаараа 621.7 тэрбум төгрөг болох нь.

Хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүрээлэн буй орчныг хамгаалах нь (№33-Video), Жон Нокс

Хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүрээлэн буй орчныг хамгаалах нь (№33-Video), НҮБ-ын Хүний эрх, хүрээлэн буй орчны асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч, Жон Нок

Нийгмийн халамж

Улсын төсвөөс 2018 онд нийгмийн халамжид зориулж 648 тэрбум төгрөг зарцуулна. Үүний 375 тэрбум нь халамжийн нэгдсэн сангаас, 273 орчим тэрбум нь орон нутгийн халамжийн сангаас гарах ажээ.

Агаарын бохирдол, хот тохижилт

2018 онд агаарын бохирдлыг бууруулах урсгал зардалд 17.3 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн нь өмнөх оныхоос 13  тэрбумаар нэмэгджээ. Үүнд, шөнийн цахилгааны урамшуулал, цахилгаан халаагуур, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих гэх мэт зардлууд багтаж байгаа аж.

Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй зарим арга хэмжээ

2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд шүүхийн тухай багц хууль болон бусад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, шинээр нэвтрүүлсэн механизмыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах талаар тусгасан.

Төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дэмжих иргэний нийгмийн зөвлөгөөн боллоо

Зөвлөгөөнд оролцсон иргэний нийгмийнхэн аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод байдлын өнөөгийн түвшин болон, төсөв, түүний зарцуулалт  ил болох нь төсвийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд бодит нөлөө үзүүлж буй эсэх талаар ярилцаж төсвийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ирэх хоёр жилд явуулах үйл ажиллаганы төлөвлөлтөө хийлээ.

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Шүүхийн шинэтгэл

Хууль сахиулах салбарын шинэтгэл

Иргэдийн эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.