НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 2017 оны зарлагын төлөвлөлт сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэлүүд PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 04     11 цаг: 09 минут
       
Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн орлогын төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 04     11 цаг: 05 минут
       
Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн төслийн зарлагын төлөвлөлтөд хийсэн тойм дүгнэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 02     10 цаг: 33 минут
       
Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 2017 оны зарлагын төлөвлөлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 01     16 цаг: 03 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэлүүд PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 28     12 цаг: 23 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлага” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 27     13 цаг: 09 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 25     14 цаг: 22 минут
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлэг болно. PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 24     14 цаг: 45 минут
       
2016 оны нийслэл, дүүргийн төсвийг хэлэлцэж батлах Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан ба баримт бичгийн ил тод, нээлттэй байдал Мониторингийн тайлан PDF Print E-mail
    2016 оны 09-р сарын 20     14 цаг: 38 минут
       
Улс, орон нутгийн төсвийн үйл явцын цахим цаглабарыг танилцуулж байна PDF Print E-mail
    2016 оны 03-р сарын 01     14 цаг: 22 минут
       
“Төсвийн Нээлттэй Байдлын Судалгаа-2015” дахь Монгол Улсын үзүүлэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 02-р сарын 17     10 цаг: 14 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     16 цаг: 14 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     16 цаг: 13 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     08 цаг: 25 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгааны дүгнэлт ба зөвлөмж PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 11     16 цаг: 54 минут
       
өмнөх 1 2 3 4 5 дараах

Төсвийн ил тод байдал ба иргэдийн оролцоо
төсөлд холбогдох мэдээлэл

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.