НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлагасэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэлүүд PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 07     12 цаг: 06 минут
       
Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 2017 оны зарлагын төлөвлөлт сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэлүүд PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 04     11 цаг: 09 минут
       
Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн орлогын төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 04     11 цаг: 05 минут
       
Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн төслийн зарлагын төлөвлөлтөд хийсэн тойм дүгнэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 02     10 цаг: 33 минут
       
Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 2017 оны зарлагын төлөвлөлт PDF Print E-mail
    2016 оны 11-р сарын 01     16 цаг: 03 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэлүүд PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 28     12 цаг: 23 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлага” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 27     13 цаг: 09 минут
       
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 25     14 цаг: 22 минут
“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлэг болно. PDF Print E-mail
    2016 оны 10-р сарын 24     14 цаг: 45 минут
       
2016 оны нийслэл, дүүргийн төсвийг хэлэлцэж батлах Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан ба баримт бичгийн ил тод, нээлттэй байдал Мониторингийн тайлан PDF Print E-mail
    2016 оны 09-р сарын 20     14 цаг: 38 минут
       
Улс, орон нутгийн төсвийн үйл явцын цахим цаглабарыг танилцуулж байна PDF Print E-mail
    2016 оны 03-р сарын 01     14 цаг: 22 минут
       
“Төсвийн Нээлттэй Байдлын Судалгаа-2015” дахь Монгол Улсын үзүүлэлт PDF Print E-mail
    2016 оны 02-р сарын 17     10 цаг: 14 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     16 цаг: 14 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     16 цаг: 13 минут
       
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ТОЙМ ДҮГНЭЛТ PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 13     08 цаг: 25 минут
       
өмнөх 1 2 3 4 5 дараах

Төсвийн ил тод байдал ба иргэдийн оролцоо
төсөлд холбогдох мэдээлэл

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.