НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

Монгол Улсын 2016 оны Нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм судалгааны дүгнэлт ба зөвлөмж PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 11     16 цаг: 54 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлага сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл 2 PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 11     10 цаг: 18 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлага сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл 1 PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 11     10 цаг: 14 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тэнцэл, өрийн удирдлага сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 11     10 цаг: 11 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл 2 PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 09     08 цаг: 44 минут
       
Монгол Улсын 2016 оны төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт хэлэлцүүлгийн үеэр танилцуулсан илтгэл: Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн тойм дүгнэлт PDF Print E-mail
    2015 оны 11-р сарын 09     08 цаг: 35 минут
       
Bloomberg TV: Д.Оюунбадам: 2014 оны төсвийн төслийг олон нийтэд мэдээлээгүйгээс нээлттэй төсвийн судалгаагаар хангалтгүй үнэлгээ авсан (VIDEO) PDF Print E-mail
    2015 оны 10-р сарын 01     13 цаг: 21 минут
       
Төсвийн нээлттэй байдлын судалгаа 2015 PDF Print E-mail
    2015 оны 09-р сарын 25     14 цаг: 18 минут
       
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 2015 оны 2 дугаар улиралд PDF Print E-mail
    2015 оны 09-р сарын 23     10 цаг: 22 минут
       
Нээлттэй Төсвийн Судалгаа-2015 дахь Монгол Улсын дүнг танилцуулах хэвлэлийн бага хурал хийлээ PDF Print E-mail
    2015 оны 09-р сарын 21     14 цаг: 54 минут
       
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2015 ОНЫ 3-Р САРД PDF Print E-mail
    2015 оны 05-р сарын 13     16 цаг: 37 минут
       
Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас дахь аймгийн төвийн сумдын Засаг даргын тамгын газруудын төсвийн мэдээллийн холбоос PDF Print E-mail
    2015 оны 04-р сарын 28     12 цаг: 57 минут
Аймгууд болон нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газруудын төсвийн мэдээллийн цахим хуудасны хаяг болон Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас дахь холбоос PDF Print E-mail
    2015 оны 04-р сарын 28     10 цаг: 32 минут
       
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж буй байгууллагууд PDF Print E-mail
    2015 оны 03-р сарын 20     09 цаг: 30 минут
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 2015 оны эхний 2 сард PDF Print E-mail
    2015 оны 03-р сарын 19     14 цаг: 04 минут
өмнөх 1 2 3 4 5 дараах

Төсвийн ил тод байдал ба иргэдийн оролцоо
төсөлд холбогдох мэдээлэл

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.